Zgodovinsko društvo za Koroško

1logotip Zgodovinsko društvo za KoroškoZgodovinsko društvo za Koroško (nadalje ZDK) s sedežem na Ravnah na Koroškem je organizirano kot društvo že od leta 1996 in je stanovska organizacija muzealcev, strokovnjakov humanističnih ved, učiteljev in profesorjev zgodovine ter ljubiteljev kulturne zgodovine treh dolin koroške regije.

 Namen delovanja društva je krepiti in vzpodbujati zgodovinsko zavest, pospeševati raziskovalno dejavnost na matičnem geografskem področju Koroške, organizirati strokovna srečanja, strokovne posvete, okrogle mize, razstave, izdaja strokovnega zbornika in drugih publikacij.

Društvo je izdalo 4 periodične izdaje Koroškega zbornika in znanstveno monografijo Obzorja Koroške,  ki prinašajo aktualne študije in posamezne drobce iz raziskovanja zgodovine, načina življenja in koroške kulturne dediščine, tako s področja arheologije, zgodovine, etnologije in umetnostne zgodovine. V preteklosti organiziralo tudi več strokovnih ekskurzij z ogledom aktualnih razstav in kulturne dediščine v Sloveniji ter v tujini.

Vodstvo Zgodovinskega društva za Koroško predstavlja in zastopa predsednica, za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela skrbi tajnica. Organi Zgodovinskega društva za Koroško so: občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče, ki so izvoljeni na občnem zboru za dobo štirih let.

V našo sredino vabimo nove člane, dijake, študente, učitelje, profesorje, vse, ki jih veseli odkrivanje preteklosti Koroške, izmenjava znanj, vedenj in izkušenj. Pridružite se nam lahko s pristopno izjavo.

Predsednica društva
dr. Karla Oder